Vad är ett Lämplighetstest?

Förmågan att lösa problem, analysera information systematiskt och snabbt lära sig nya saker är efterfrågade egenskaper i arbets- och studievärlden. Bland kandidater mäts dessa färdigheter med lämplighetstest vid rekryteringsprocesser. De mest frekvent använda lämplighetstest en består av uppgifter som mäter verbal, numerisk och spatial slutledningsförmåga. Logikförståelse, hantering av olika uppgiftstyper och ett aktivt arbetsminne bidrar till goda testresultat. Lämplighetstest testövningar ökar din tillit och hjälper dig att förbereda dig för testdagen.
Spatial

Rymduppfattning, dvs. spatial uppfattningsförmåga, speglar förmågan att förstå geometriska figurer och mönster samt upprepningar och förhållanden mellan dem.

Numerisk

Den numeriska slutledningsförmågan mäter förmågan att tänka matematiskt och färdigheten att göra korrekta och logiska beslut på basen av numeriska fakta.

Verbal

Med verbal slutledningsförmåga avses förmågan att förstå skriftlig information och textbudskap.

Lämplighetstest

Testa dina styrkor i ett fri Lämplighetstest utan tidsbegränsning, kontrollera de rätta svare, ta reda på vilket vitsord du får och förbättra ditt lämplighetstestet betyg.

ARBETSMINNET SOM HJÄLP VID LÄMPLIGHETSTEST

Intelligens är det som du vet. Arbetsminne är det som du kan åstadkomma med dina kunskaper.
Samordning av information

Dagens intelligenta människa kan prioritera information och samordna fakta så att något konstruktivt bildas. All den informationshantering som sker i hjärnan kallas arbetsminne. Ett gott arbetsminne är till fördel i arbetslivet, skolan, vardagen och på fritiden. Ifall ditt arbetsminne (prefontal cortec) inte fungerar optimalt ger du andra ett försprång som är svårt att ta in. Arbetsminnet är en förutsättning för inlärning, så det är ytterst viktigt att ta väl hand om ett bra arbetsminne.

DET ÄR YTTERST VIKTIGT ATT ÖVA EFTERSOM DET ÄR VAD VI MINNS BÄST.

 • Vi kommer ihåg

  % av det som vi har läst

 • Vi kommer ihåg

  % av det som vi har sett och hört

 • Vi kommer ihåg

  % av det som vi har sagt och skrivit

 • Vi kommer ihåg

  % av det som vi har gjort

Gocere premium

Ditt köp av denna produkt (60 kronor) ger dig möjlighet att öva på lämplighetstest samt spatiala, verbala, numeriska och sifferserietest. Analysen av lämplighetstestet baserar sig på mer än 600 svar och vårt övningstest har gjorts över 7000 gånger.